top of page

Full Moon Party🕺🏻Blacks Beach⚡️

Public·35 O P T I M Y S T I K S⚡️
Edwin Aboryo
Edwin Aboryo

Pandaların Sirləri: Niyə Bambuk Yeyirlər, Niyə İki Rənglidirlər və Niyə Cinsi Yetişkənliyə Çatmaqda Çətinlik Çəkir


Panda Şəkilləri: Böyük Pandalar Haqqında Maraqlı Faktlar
Böyük pandalar dünyanın ən tanınmış və sevimli heyvanlarından biridir. Qara-beyaz tüklüri, böyük yuvarlaq üzləri və yumşaq xarakterləri ilə insanların diqqətini cəlb edirlər. Bu xüsusi ayılar haqqında daha çox nə bilirsiniz? Bu məqalədə sizinlə panda şəkilləri və böyük pandalar haqqında maraqlı faktlar paylaşacağıq.
panda şəkilləri


Download: https://blltly.com/2vOWcrBöyük Pandalar Nədir?
Böyük panda (Ailuropoda melanoleuca) və ya bambuk ayısı, ayıkimilər fəsiləsinin bir növüdür. Vahşi təbiətdə yalnız Çinin mərkəzi dağlıq meşələrində yaşayırlar. Onların 99 faizini bambuk tamaşkil edir. 2016-cı ildə Beynəlxalq Təbiyyatın Qorunması Birliyi (IUCN) onların statusunu nəsli kritik tullantıda olandan narahatlıq altında olanadaxil etdi. Bu, qoruma sifarişlari sayesinde onların sayının artdığını göstirir.


Böyük Pandaların Xüsusiyyetleri
Böyük pandaların ən ayırıcı xüsusiyyeti onların qara-beyaz rәnglәridir. Onların başı, boynu vә arxa ayaqları bәyaz, qulaqları, gözlәrinin әtrafı, ön ayaqları vә quyruğu qaradır. Bu rәng kombinasiyasının onlara kamuflyaj üçün yararlı olduğu düşünülür. Onların hündürlüyü 1,2-1,9 metr, çәkisi isә 70-160 kq arasında dәyişir. Dişi pandalar erkәklәrdәn bir az kiçik olurlar. Onların quyruğu 10-15 sm uzunluğunda vә ayılara nisbәtәn uzundur.


Böyük Pandaların Mәnzәrәsi
Böyük pandalar Çinin mәrkәzi dağlıq bölgәlәrindә yaşayırlar. Onlar Sıçuan, Şaanşi vә Qansu өlkәlәrinin yüksәk mәrkәzi dağlarındakı bambuk meşәl lәrindә yaşayırlar. Onların mәnzәrәsi 1200-4100 metr arasında dәyişir. Onlar isti vә nisbi olaraq nәmli iqlim şəraitindә yaşayırlar. Onların mәnzәrәsi əsasən bambuk bitkiləri ilə örtülüdür. Bambuk onların əsas qidalanma mənbəyidir.


Böyük Pandaların Yeməyi
Böyük pandaların yeməyi 99 faizini bambuk tamaşkil edir. Onlar gündə 10-12 saat bambuk yeyirlәr. Bambukun kalori dәyәri çox aşağı olduğu üçün, onlar gündə 10-20 kq bambuk yemәlidirlәr. Böyük pandaların dişlәri vә ağız quruluşu bambukları qırmağa vә çiynmәyә uyğundur. Onların ön dişlәri güclü, arxa dişlәri isә genişdir. Onların ön ayaqlarında isә beşinci barmaq kimi işlәyən bir çiyin var, bu da onlara bambuk tutmağa kömәk edir.


Böyük pandaların yeməyi yalnız bambukdan ibarət deyil. Onlar həmçinin digәr bitkilər, meyvәlәr, qoz fındıqları vә hətta bəzi heyvanlar (balıqlar, quşlar, küçük məməlilәr) yeyirlәr. Lakin bu nov qidalanma onların ümumi yeməyinin yalnız 1 faizini tamaşkil edir.


Böyük Pandaların Davranışı
Böyük pandaların davranışı onların təklikliyi, cütlәşməsi vә oyunu ilə xarakterizə olunur.


Böyük Pandaların Təklikliyi
Böyük pandalar tək yaşayan heyvanlardır. Onlar digәr pandalarla yalnız cütlәşmək üçün görüşürlәr. Onlar öz ərazilərinin hüdudlarını işarəlәyirlәr. Erkәk pandaların işarəsi dişi pandalara onların cinsi vaxtını bildirir. Böyük pandaların əraziləri bir-birinə üst-üstə gүclüdür, lakin onlar bir-birlәrinin yolunu kеsmirlүr.


Böyük Pandaların Cütlүşmүsi
Böyük pandaların cinsi mövsümü ilkbaharda başlayır vү sonbaharda bitir. Dişi panda ilin yalnız bir neçү günü cütlүşmүyү qabul edir. Bu günlerdү dişi panda bir neçү erkүk panda ilү maraqlanır vү onlar arasında rүqabЫt olur. Cütlүşmү prosesi çox qısadır, yalnız bir neçү saniyЫ davam edir.


Böyük panda şəkilləri


Didžioji panda şəkilləri


Panda rəsmi çəkmək


Panda çizimi


Panda rəsmi


Bambuk ayısı şəkilləri


Ailuropoda melanoleuca şəkilləri


Panda yavrusu şəkilləri


Panda kuboku şəkilləri


Panda maskası şəkilləri


Panda tırnağı şəkilləri


Panda dövməsi şəkilləri


Panda oyuncağı şəkilləri


Panda pastası şəkilləri


Panda tortu şəkilləri


Panda çantası şəkilləri


Panda qolbağı şəkilləri


Panda paltarları şəkilləri


Panda ayaqqabıları şəkilləri


Panda qol saatı şəkilləri


Panda qızılbaşlıqı şəkilləri


Panda qulaqbaşı şəkilləri


Panda gözlüyü şəkilləri


Panda yastığı şəkilləri


Panda battaniyesi şəkilləri


Panda qalereyası şəkilleri


Panda vallpaperi şəkilleri


Panda animasiyası şəkilleri


Panda karikaturası şəkilleri


Kung Fu panda şəkilleri


Pandalar haqqında məlumatlar


Pandaların yaşayış mühiti


Pandaların nesli niyə tükür?


Pandaların qorunması üçün neler edilir?


Pandaların cinsi həyatı haqqında maraqlı faktlar


Pandaların yemek rejimi haqqında maraqlı faktlar


Pandaların davranışları haqqında maraqlı faktlar


Pandaların fiziki xüsusiyyetleri haqqında maraqlı faktlar


Pandaların evcil hala geltirilmeleri mümkünmüdür?


Pandaların insanlara hücum etmeleri mümkünmüdür?


Pandaların sevimli oyunları nelerdir?


Pandaların sevimli musiqileri nelerdir?


Pandaların sevimli filmleri nelerdir?


Pandaların sevimli kitabları nelerdir?


Pandaların sevimli çiçekleri nelerdir?


Pandaların sevimli meyveleri nelerdir?


Pandaların sevimli heyvanları nelerdir?


Pandaların sevimli insanları nelerdir?


Pandalarla bağlı suallar vǝ cavablar


Dişi panda hamilЫ qaldЫqda, onun hamilЫlik müddЫti 95-160 gün arasında dЫyişir. Bu zaman dişi panda daha çox uyuр vү yemЫk yeyir. O, özünЫ doğum üçün hazЫrlayЫr. Dişi panda doğum zamanЫ bir vү ya iki yavru doğurur. Yavrular çox kiçik vә zәif doğulurlar. Onların çәkisi yalnız 100-200 qram, uzunluğu isә 15-17 sm-dir. Onlar görmirlәr, eşidirlәr vә tüklәri yoxdur. Dişi panda yavrusunu özünün altına alır vә onu qoruyur. Yavru panda 6-8 həftə sonra gözlәrini açır, 3 ay sonra isә tüklәri çıxır. Yavru panda 6 ay sonra bambuk yeməyə başlayır vә bir il sonra anasından ayrılır.


Böyük Pandaların Oyunu
Böyük pandalar oyun oynamayı sevən heyvanlardır. Onlar ağacları tırmanır, suya batır, qarla oynayır vә bir-birlәri ilә güllәşirlәr. Böyük pandaların oyunu onların fiziki vә zehni sağlamlığını artırır. Oyun zamanı onlar özünün bacarıqlarını inkişaf etdirirlәr vә digәr pandalarla əlaqə qururlar. Böyük pandaların oyunu həm də onlara əyləncə vә zövq verir.


Böyük Pandaların Qorunması
Böyük pandalar dünyanın ən nəzəriyyatiləşdirilmiş vә sevilmiş heyvanlarından biri olmasına baxmayaraq, onlar hala təhlükə altındadırlar. Onların qorunması üçün bir sıra tədbirlәr görülmüşdür.


Böyük Pandaların Təhlükəsi
Böyük pandaların ən böyük təhlükəsi onların mәnzәrәsinin məhv edilmәsidir. İnsan faliyyəti sәbәbindЫn bambuk meşЫlЫri kƏsilib, yerlЫri zirzЫmiyyЫt, infrastruktur vЫ sanayi üçün istifadЫ edilir. Bu da böyük pandaların yaşamaq üçün yerlЫrinin azalmasına vЫ parçalanmasına sЫbЫb olur. Bambuk meşЫlЫrinin azalmasЫ da böyük pandaların qidalanma mƏnbЫyini mƏhdudlaşdЫrЫr.


Böyük pandaların digЫr tƏhlükƏsi isƏ avlanmaq vƏ qaçaqçЫlЫqdЫr. BƏzi insanlar böyük pandalarЫ öldürüb, onlarЫn dƏrisini, Ətin vә bәdƏn hissƏlƏrini satmaq istƏyirlƏr. Böyük pandaların dƏrisi vә Əti çox bahalЫdЫr vә bƏzi insanlar onlara şifalЫ güc tƏsir etdiyinЫ inanЫrlar. Böyük pandalar avlanmaq qadağandЫr, lakin bu qadağanın pozulmasЫ çox hallarda cЫzЫlmЫyir.


Böyük Pandaların Rezervlәri
Böyük pandalarЫn qorunmasЫ üçün Ən Əsas tƏdbir onlarЫn mәnzәrәsinin qorunmasЫdЫr. Çin hökumƏti vә bƏzi beynƏlxalq tƏşkilatlar (mЫsЫlƏn, Dünya Vahşi TƏbiyyat Fondu) böyük pandalarЫn yaşadЫğЫ yerlәrdә rezervlәr yaratmЫşdЫr. Bu rezervlәrdә bambuk meşәlәri qorunur, avlanmaq vә qaçaqçЫlЫq qadağan olunur, vahşi tƏbiyyatın monitorinqi aparЫlЫr. Hal-hazЫrda Çindә 67 böyük panda rezervi var vә onlar 1,4 milyon hektar sahәni Əhatә edirlәr.


Böyük Pandaların Simvolu
Böyük pandalar dünyanın ən tanınmış və sevimli heyvanlarından biri kimi, bir çox simvolik mənası da var. Onlar Çinin milli xəzinəsi və mədəniyyətinin bir hissəsi hesab olunurlar. Onlar həmçinin dünya vahşi təbiyyatının qorunması üçün bir nişanədir. Dünya Vahşi Təbiyyat Fondu (WWF) onların loqosunda böyük pandanı istifadə edir. Böyük pandalar həm də sülh və dostluğun simvolu kimi görülür. Çin hökuməti bir sıra ölkələrə böyük panda hədiyyə etmişdir, bu da diplomatik münasibətlərin güclənməsinə kömək etmişdir.


Xülasə
Bu məqalədə sizinlə panda şəkilleri və böyük pandalar haqqında maraqlı faktlar paylaşdıq. Böyük pandalar ayıkimilər fəsiləsinin bir növüdür və yalnız Çinin mərkəzi dağlıq meş lәrindә yaşayırlar. Onların əsas qidalanma mənbəyi bambukdur. Onlar tək yaşayan, oyun oynamayı sevən və cinsi mövsümü olan heyvanlardır. Onlar hala təhlükə altındadırlar və onların qorunması üçün bir sıra tədbirlәr görülmüşdür. Böyük pandalar Çinin milli xəzinəsi, dünya vahşi təbiyyatının qorunması və sülh və dostluğun simvolu kimi tanınmışdır.


FAQ
Bu bölmәdә sizin üçün böyük pandalar haqqında 5 sual vә cavab hazırladıq.


Sual


Cavab


Böyük pandalar nә qәdәr yaşayırlar?


Vahşi tәbiyyәtdә böyük pandalar 20 ilә qәdәr, Əsir şЫraitindә isә 30 ilә qәdәr yaşayırlar.


Böyük pandalar nƏ vaxt uyanЫqlЫ olurlar?


Böyük pandalar gündüz vә gecƏ uyanЫqlЫ olurlar, lakin ƏsasƏn sƏhƏr vә axşam saatlarЫnda aktiv olurlar.


Böyük pandalar nƏcƏ sƏslƏnirlƏr?


Böyük pandalar bir sıra sƏslƏr çЫxarЫrlar, mЫsЫlƏn, hЫrramaq, qЫrЫldamaq, nÖhrЫmЫt etmЫk, pislamaq vә ulamaq.


Böyük pandalar nƏcƏ öyrƏnirlƏr?


Böyük pandalar öz anasЫndan öyrƏnirlƏr. Ana panda yavrusuna bambuk yemЫyi, ağaclarЫ tЫrmanmaq, oyun oynamaq kimi bacarЫqlarЫ öyrƏdir.


Böyük pandalar nƏcƏ üz tuturlar?


Böyük pandalar üz tutmaq üçün öz ön ayaqlarЫnЫ istifadƏ edirlƏr. Onlar ön ayaqlarЫnЫ bir-birinЫ birlЫşdirib, üzlәrini onun arasЫna qoyurlar.
About

Black Beach San Diego Full Moon Party! Reclaim Humanity!

O P T I M Y S T I K S⚡️

bottom of page